En installation gjord på en snabbgående vattenjetbåt för sjöräddningssällskapet.

Vi gör även större installationer tex. RSW anläggningar , lastrumskyla.

Speciallitet , fiskefartyg

På UF/ Argos Fiskeriverket moderniserade vi kyl och frysanläggningarna.

Nya kompressorer och kylbatterier samt byte av köldmediestammar.