Ni kan teckna servicekontrakt med oss. Ring  för prisuppgift.

Tfn. 0708 431356

Vi utför årskontroller enligt köldmediekungörelsen och enligt EU bestämmelser.

Vi tar hand om samtliga rapporter till Miljö och Hälsa.

Detta ingår i servicekontraktet som samtliga våra stamkunder har. 

Fiskdisk Rethymon Kreta