Vi har stor vana vid arbeten utomlands både vad gäller service, underhåll samt konstruktioner av specialanläggningar , speciellt inom fiskindustrin.

Tveka inte att ta kontakt med oss med era problem.

Peru

Vi har gjort en antal större installationer i Peru hos

Industrial Pesquera SANTA MONICA S.A .

Detta företag finns i Paita och är ett mycket kvalitetsmedvetet företagsom är eucertifierat . Företaget har ett antal moderna fisketrålare med utrustning i toppklass. Företaget kan leverera i stort sett allt som havet har att erbjuda . Företaget ägs och drivs av 2 bröder från Schweiz.

Om ni är intresserad av deras produkter så gå in på deras hemsida. 

Vi kan också hjälpa till om så önskas, detta då vi har kontakt med fabrikenvarje vecka.